Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

 

Budynek przy ul. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdański  – główna siedziba Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim 

Władze: Prezes Sądu, Dyrektor Sądu

Wydziały: II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Oddziały: Odział Administracyjny, Księgowość, Kasa, Archiwum

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej

Biuro Podawcze

Budynek przy ul. Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański

Wydziały: I Wydział Cywilny, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przy budynku przy ul. Kościuszki 13 mieści się Ośrodek Kuratorski.

Sąd Rejonowy urzęduje :

w poniedziałki od 7:30 -do 18.00

od wtorku do piątku od 7: 30 -15: 30

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim:

miasta: Czarna Woda, Skórcz, Starogard Gdański oraz gminy: Starogard Gdański, Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo.


Numer rachunku bieżącego dochodów Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

NBP O/O w Gdańsku

57 1010 1140 0064 8022 3100 0000

wpisy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny i kary

do przelewu za granicą należy podać numer SWIFT: NBPLPLPW  IBAN: PL

Numer r-ku sum depozytowych

CITI BANK HANDLOWY

rachunek prowadzony w walucie polskiej PLN: 82 1030 1117 0000 0000 8912 8005

rachunek prowadzony w walucie EURO: 60 1030 1117 0000 0000 8912 8013

rachunek prowadzony w walucie dolar amerykański USD: 38 1030 1117 0000 0000 8912 8021

do przelewu za granicą należy podać numer SWIFT: CITIPLPX

sumy obce, np. poręczenia majątkowe; zabezpieczenia komornicze, sumy stanowiące przedmiot sporu, kaucji od osób prawnych i fizycznych, wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy w postępowaniach przetargowych; depozyty

Numer rachunku sum na zlecenia

NBP O/O w Gdańsku

94 1010 1140 0064 8013 9800 0000

zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy

Numer rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk

67 1130 1121 0006 5594 5820 0001

świadczenia pieniężne, nawiązki

Numer rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

NBP O/O w Gdańsku

77 1010 1140 0064 8018 9110 0000

zwrot pożyczek mieszkaniowych


Wszelkie pisma należy składać bezpośrednio w biurze podawczym czynnym od 7:30 do 15.30 oraz nadsyłać pocztą na adres 83-200 Starogard Gdański ul. Kościuszki 30.

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących funkcjonowania Sądu codziennie w godzinach od 13:00 do 14:00.

Przewodniczący Wydziału przyjmują interesantów w sprawach funkcjonowania Wydziału codziennie w godzinach od 13:00 do 14:00.

Struktura organizacyjna

centrala tel. (58) 562- 56-31 (do 33)

 e-mail: sad@starogard-gd.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny
tel.(58) 562-36-69 wew. 27,32,33, fax wew. 32

Elektroniczne postępowanie upominawcze: http://e-sad.gov.pl

II Wydział Karny

tel./fax (58) 562-32-19

tel. (58) 562-56-31 (do 33) wew. 32,39,41,44

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 
tel.(58) 562-56-34, (58) 562-56-31 (do 33) wew. 30,31 fax:(58) 562-56-31 (do 33) wew. 31

V Wydział Ksiąg Wieczystych- ul. Kościuszki 13 83-200 Starogard Gdański
tel./fax(58) 562-29-15

Elektroniczna przeglądarka ksiąg wieczystych: http://ekw.ms.gov.pl

Księgowość

tel.(58) 562-56-31 (do 33) wew. 22 fax.(58) 562-56-31 (do 33) wew.21, 28

Oddział Administracyjny

tel./fax (58) 562-39-59

 Opublikowano przez o 13:20