BOI

 

KOMUNIKAT

w zakresie organizacji i funkcjonowania Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim obowiązujące od 25 maja 2020 r.

  uwzględniających bezpieczeństwo  pracowników sądu  oraz osób przebywających na terenie Sądu w związku z występującym stanem epidemii COVID-19

Wejście na teren Sądu będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty (wezwanie na rozprawę, umówiona wizyta w czytelni akt, umówione spotkanie z kuratorem).

Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 10 minut przed godziną posiedzenia/rozprawy/wizyty. Na terenie budynku należy przemieszczać się i pozostawać wyłącznie w strefach do tego przeznaczonych.

Osoby wchodzące do Sądu podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury i dezynfekcji rąk oraz podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym ochrony ust i nosa.

Wszelkie sprawy winny być załatwiane  za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów. Z sekretariatami wydziałów można kontaktować się w formie telefonicznej, elektronicznej lub pisemnej.   


O B S Ł U G A   I N T E R E S A N T Ó W

(w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i nieletnich, wieczystoksięgowych)

odbywa się tylko i wyłącznie

w Biurze Obsługi Interesanta

budynek Sądu przy ul. Kościuszki 13 (parter)

w godzinach od 08:00 do 15:00 (przerwa w godzinach od 11:45 do 12.00)

tel. 58 777 50 50, e-mail: boi@starogard-gd.sr.gov.pl   

C Z Y T E L N I A   A K T

(akta udostępniane są tylko po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym)

sprawy cywilne: pod nr tel. 58 777 50 50, e-mail: boi@starogard-gd.sr.gov.pl

sprawy karne: pod nr tel. 58 777 46 57, e-mail: wydzialkarny@starogard-gd.sr.gov.pl

– sprawy rodzinne i nieletnich: tel. 58 777 46 30, e-mail: wydzial3rodzinny@starogard-gd.sr.gov.pl