Wideokonferencja

 

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim posiada jedno urządzenie do przeprowadzania dowodu na odległość (wideokonferencji) gwarantujące poufność i integralność danych audio i wideo pomiędzy uczestnikami czynności procesowej (umożliwiające m. in. przesłuchanie świadka w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub art. 177 § 1a k.p.k.).

Dane techniczne urządzenia: wideoterminal Avaya XT4300 z kamerą Avaya Delux Camera 12 x 1080p60, opcja nagrywania Avaya XT USB Recording, spliter HDMI 1/4 kamera VM-4H2,  służy do nawiązywania połączeń przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim (lub inny sąd wzywający) do innego sądu lub instytucji.

Urządzenie znajduje się w sali rozpraw nr 14 (I piętro) w budynku Sądu przy ul. Kościuszki 30.

Urządzenie wyposażone jest w niezbędne do przeprowadzenia dowodu na odległość mikrofony oraz monitory.

Wideokonferencje przychodzące (polegające na przeprowadzeniu dowodu w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim na zlecenie innego sądu) mogą odbywać się wyłącznie w pierwszy i trzeci piątek każdego miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00.

Rezerwację terminu przeprowadzenia wideokonferencji oraz składanie wniosków
w zakresie spraw cywilnych – należy kierować do sekretariatu
I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim – ul. Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 777 50 30 lub e-mailem: wydzial1cywilny@starogard-gd.sr.gov.pl.

Rezerwację terminu przeprowadzenia wideokonferencji oraz składanie wniosków
w zakresie spraw karnych – należy kierować do sekretariatu
II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim – ul. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 777 46 57 lub e-mailem: wydzialkarny@starogard-gd.sr.gov.pl.

Rezerwację terminu przeprowadzenia wideokonferencji oraz składanie wniosków
w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich – należy kierować do sekretariatu
III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim – ul. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 777 50 30 lub e-mailem: wydzial3rodzinny@starogard-gd.sr.gov.pl.

Podmiotem upoważnionym do wyznaczenia osoby uprawnionej do udziału w czynności za sąd wezwany jest Przewodniczący właściwego Wydziału.