Wydziały

 

Biuro Obsługi Interesanta (BOI)– tel.58-777-46-60, boi@starogard-gd.sr.gov.pl, ul. Kościuszki 30

Punkt Obsługi Interesanta (POI) –tel.58-777-50-50, boi@starogard-gd.sr.gov.pl, ul. Kościuszki 13(z zakresu spraw cywilnych, wieczystoksięgowych, spraw karnych i rodzinnych )

Udziela informacji o:

  • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
  • rodzajach środków odwoławczych i  terminach do ich wniesienia;
  • kosztach sądowych oraz sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
  • przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
  • sposobie usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie lub posiedzeniu sądu;
  • poszczególnych wydziałach, ich właściwości rzeczowej i miejscowej, lokalizacji oraz numerach telefonów i godzinach urzędowania;
  • terminach rozpoznawanych spraw oraz salach rozpraw;
  • stanie postępowań rozpoznawanych przez wydziały

I Wydział Cywilny

e-mail: wydzial1cywilny@starogard-gd.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Lewandowska

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Beata Szymańska

Kierownik Sekretariatu: Lucyna Kosiedowska, tel: 58 777 50 30

II Wydział Karny

e-mail: wydzialkarny@starogard-gd.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: SSR Maciej Bącal

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Piotr Kukuła

Kierownik Sekretariatu: Aleksandra Kalkowska, tel: 58 777 46 57

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

e-mail: wydzial3rodzinny@starogard-gd.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: SSR Małgorzata Wasiniewska

Kierownik Sekretariatu: Anna Zmarzły, tel: 58 777 46 30

V Wydział Ksiąg Wieczystych

e-mail: wkw@starogard-gd.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: Mirosława Szulc

Kierownik Sekretariatu: Anna Kluk, tel: 58 777 50 21

Koordynator do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

do spraw cywilnych: SSO Katarzyna Kazaniecka-Kapała tel. 58 32 13 381 e-mail: k.kazaniecka-kapala@gdansk.so.gov.pl

do spraw nieletnich: SSO Ewa Ważny tel. 58 32 13 377 e-mail: e.wazny@gdansk.so.gov.pl

 Opublikowano przez o 12:56