Wykaz rachunków

 

Ostateczne wycofanie z obrotu papierowych znaków opłaty sądowej

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło funkcjonalności systemu e-płatności – więcej informacji na ten temat znajdą Państwo TUTAJ.

UWAGI !!!

Przy wpłatach na konto należy w tytułach należności wpisywać:
1. sygnaturę sprawy
2. Imię Nazwisko
3. Wydział którego dotyczy wpłata.

Numer rachunku bieżącego dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim
opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych powinny być dokonywane na rachunki prowadzone są przez Narodowy Bank Polski odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej :

I Wydział Cywilny                                

32 1010 0055 3243 0040 7000 0001

I Wydział Cywilny sprawy spadkowe      

48 1010 0055 3243 0040 7000 0004

II Wydział Karny                                    

05 1010 0055 3243 0040 7000 0002 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich            

75 1010 0055 3243 0040 7000 0003

VI Wydział Ksiąg Wieczystych              

91 1010 0055 3243 0040 7000 0006

Oddział Administracyjny                        

47 1010 0055 3243 0040 7000 0022

Numer rachunku sum depozytowych
poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umów
Wpłaty i wypłaty sum depozytowych realizowane są wyłącznie poprzez bank BGK:

PLN 92 1130 1017 0021 1001 0490 0004

USD 65 1130 1017 0021 1001 0490 0005

EUR 49 1130 1017 0021 1001 0490 0002

CHF 76 1130 1017 0021 1001 0490 0001

GBP 22 1130 1017 0021 1001 0490 0003

Informujemy także, że nie będzie możliwe wpłacanie i wypłacanie sum depozytowych w kasie sądu.

Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy na wskazane konta znajdujące się w BGK należy w odpowiedniej pozycji podać SWIFT: GOSKLPLPW oraz IBAN-PL

Numer rachunku sum na zlecenia
zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku albo europejskich poświadczeń spadkowych, w którym dokonano wpisu orzeczeń do Rejestru Spadkowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

NBP O/O w Gdańsku
94 1010 1140 0064 8013 9800 0000

Numer rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
świadczenia pieniężne, nawiązki

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk

67 1130 1121 0006 5594 5820 0001

 Opublikowano przez o 13:19